Våtanlegg

Anlegget kan kun brukes i oppvarmede rom, da vannet i rørene vil fryse i kulde. Som beskrevet ovenfor der rørene er fylt med vann under trykk, og slokking starter umiddelbart etter at et sprinklerhode har løst ut. Anlegget er enkelt å tilpasse i rommet, rørene kan ligge helt oppunder himling og hodene henger ned. 

Rørtyper

Rørnettet til sprinkleranlegg legges vanligvis opp med stålrør, enten ubehandlet eller galvaniserte. Kobberrør har også vært brukt med gode resultater. Ubehandlede stålrør og rustfrie rør er det mulig å sveise sammen seksjoner på verksted, og montere på plassen med kuplinger. Dette gir i mange tilfeller smidigere rørføringer.  Oppheng av sprinklerrør må følge egne regler, det kan bli stor belastning på rørene ved en sprinklerutløsning.

Sprinklerdyser

Det er mange forskjellige sprinklerhoder å velge mellom. På våtsprinkleranlegg kan man benytte de fleste typer hoder. Man kan velge hoder som står over røret, eller henger under røret, eller sidekastene dyser som monteres på siden av røret.

Vannforsyning

 for kirker vil normalt

Vannkravet ligge på 700 – 1000 liter pr minutt. Hvis kirken skal ha utvendig sprinkler på vegger og tak, vil kravet øke. Normalt vil trykket på hovedvannledning være tilstrekkelig for sprinkleranlegget. Noen steder er tårnet veldig høyt og da kreves det et høyere trykk for å få vannet opp.  Eksempel: et kirketårn som er 30 meter høyt kreves 3 bar trykk for å løfte vannet opp til toppen. Skal sprinklerhodet ha 0,5 bar for å gi tilstrekkelig effekt, må vi regne med en motstand i rørene på 1 bar. Dette betyr at vannkilden må yte 4,5 bar når tappingen er 700 liter pr. Minutt.  Hvis vannverket ikke kan gi tilstrekkelig trykk, kan man koble til en enkel pumpeløsning. Hvis man trenger en pumpe krever ns12845 minimum 2 uavhengige pumper, slik at slokkeanlegget skal fungere optimalt selv om strømmen går eller den ene pumpen slutter å fungere. 

Sprinklersentral

Et våtanlegg har den enkleste løsningen av sprinkelsentralene. Vanninntaket fra kommunen/evn andre kilder står frem til stengeventil, over denne klaffen er rørnettet fylt av vann med et noe høyere trykk slik at klaffen holdes nede. Man kobler en trykkmåler som overvåker at det er riktig trykk over stengeventilen, samt kobler til en alarm som varsler hvis trykket synker på grunn av feil eller sprinkelutløsning. I sprinkelrommet er også avstengingsventil og tappeventil for anlegget. 

Fordel

  • Sprinkleranlegg har vært i bruk i over 100 år, erfaring viser at det kontrollerer/slokker brann i 95 % av branntilløp. 
  • Gir god fukting rundt brannstedet. 
  • Anlegget er enkelt i virkemåte og krever et enkelt tilsyn.
  • Bygges etter internasjonale empiriske regler der alt materiell er godkjent av anerkjente testlaboratorier, og alt godkjent sprinklermateriell er likeverdig og kan blandes på samme anlegg. 
  • Sprinklerhodene har en dyseåpning på 10mm og tåler derfor noe forurensing i vannet. 
  • Sjelden feilutløsninger. Når det oppstår skyldes det oftest manglende tilsyn. 

Ulempe

  • Sprinkleranlegg krever mye vann, og relativt store rørdimensjoner i bygget 
  • Stor kapasitet på hovedvannledning, eller kostbare vannforsyningsanlegg. 
  • Kan gi store vannskader ved feilutløsning.

Logg inn