Delugeanlegg

I motsetning til et ordinært sprinkleranlegg med enkeltutløsende dyser, har dette anlegget åpne dyser. Systemet brukes hovedsakelig utvendig, for å sikre at vannet treffer brannstedet, selv i sterk vind. Dette anlegget fukter godt rundt brannstedet og hindrer derved rask spredning av brannen. Det innebærer at det må ha et eget utløsersystem, og at når det løser ut vil det sprute vann fra alle dyser samtidig. Se informasjon om utvendig anlegg.  Skal man sikre en kirke utvendig med delugeanlegg, vil det som regel være nødvendig å dele opp anlegget i 2 til 6 seksjoner.  Et deluge-anlegg skal som nevnt ha åpne dyser. I praksis brukes vanlige sprinklerdyser der en fjerner smelteleddet. Sprederen må tilpasses ønsket om hvor en vil ha vannet. På en yttervegg er det viktig å holde vannspredningen så nær veggen som mulig, det er der det skal fukte. Hvis det spruter vann ut fra veggen vil vinden ta det og det vil gjøre liten nytte. 

Vannforsyning 

Alle deluge-anlegg krever fullstendig beregning av vannmengde da alle dysene utløses samtidig.  I mange tilfeller vil man måtte beregne at to anlegg ved siden av hverandre utløses samtidig, da må vannforsyningen kunne dekke begge. 

Sprinklersentral

En deluge-ventil holder vannet ute av anlegget ved en mekanisk styrt ventil. Ventilen åpner via et elektrisk eller luftstyrt alarmsystem.

Fordel 

  • Egner seg for utvendig bruk pga at det løser ut en hel seksjon samtidig og på den måten er mindre følsom for vindpåvirkning. 
  • Gir god fukting av området rundt brannen. 
  • Brukes for å forsterke eller erstatte en brannvegg. 
  • Egner seg spesielt på takflater for å hindre antennelse ved gnistregn og lynnedslag.  Ulempe 
  • Krever mye vann. 
  • Er avhengig av et utløsersystem, som innebærer en ekstra mulig feilkilde.

Logg inn